reset
 Tik onderaan op het desbetreffend display er verschijnd 0-1-2-5 druk bijv. op 0 en het display keert terug naar 0.